Meny Stäng

Med hög kompetens och ett stort engagemang hjälper vi er med era projekt. Vi har lång och gedigen erfarenhet från Energi- och industri branschen och kan hjälpa er genom hela flödet av projektet, från projektering- och konstruktion till avslut.

Med grunden i tung industri och sedan steget till elkraftsindustrin och infrasektorn har vi en komplett katalog på tjänster vi kan utföra inom montage och installationer. Inget moment- eller uppdrag är för litet eller för stort för oss.

Vi samarbetar med kända- och betrodda leverantörer, både inom tjänster- samt materiel så att vi kan hålla högsta standard på vårt utförande.

Vi erbjuder ett brett spektra av tjänster inom:

  • Vattenkraft
  • Ställverk och transformatorstationer
  • Vindkraft
  • Gruv- och stålindustrin
  • Järnväg

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa till med!


Nyheter!