Meny Stäng

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter. Vi skyddar informationen och behandlar den på ett korrekt sätt.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som började gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Dina personuppgifter är trygga hos oss

Vi behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Vi delar inte med oss av de personuppgifter (IP-nummer, e-post, namn) till någon tredje part. Ni har när som helst rätt att kontakta oss för att få veta vad vi har sparat, samt även avlägsna detta ifall ni vill.